30 marca członkowie Stowarzyszenia Nauczycielskiego „Carpe Diem” zaprosili do swojej siedziby w MCC-BOK w Bolesławcu znane osoby z Gminy Bolesławiec – a mianowicie p. Grażynę Łucką - Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Bolesławiec, p. Elżbietę Osuchowską – przewodniczącą Stowarzyszenia „Nasze Łaziska” oraz p. Wandę Surowiecką – miejscową poetkę.

Celem naszego spotkania  było zapoznanie się z działalnością pań, które mieszkają właśnie w Łaziskach.

Przybyły do nas osoby niezwykle „energetyczne” i bez najmniejszego problemu zapanowały niepodzielnie w naszym klubie. Zrobiło się od razu rodzinnie, bo panie przyjechały ze swoimi pysznymi wypiekami, a jak wiadomo – przy kawie rozmowy toczą się żwawiej i nie tak oficjalnie.

Bez zbędnych wstępów, w naturalny sposób, głos zabrała p. Grażyna Łucka i zapoznała nas ze swoją działalnością na terenie Łazisk. A było się czym chwalić. Dowodem była między innymi ciekawa, barwna „Kronika” i oficjalne wyrazy uznania za prace i udział w różnych akcjach społecznych mieszkańców tej miejscowości.

W połowie spotkania, po wystąpieniu p. Grażyny, niewątpliwie gwiazdą stała się p. Wanda Surowiecka. Ta drobna kobieta po prostu nam zaimponowała, bo wyrecytowała z pamięci kilka swoich długich wierszy. Wiersze te były i wesołe, i sentymentalne - do wyboru i koloru. Poetka wzbudziła wśród nas prawdziwy podziw i uznanie!

P. Elżbieta Osuchowska z kolei przedstawiła założenia swojego stowarzyszenia i zaprezentowała  broszurę reklamową Łazisk. Mówiła o sile integracji społeczeństwa i o tym, jak warto w mieszkańcach wyzwalać pasję do działania na rzecz miejsca, w którym żyją.

Całe spotkanie było dla członków Klubu „Carpe Diem” bardzo interesujące i wzbudziło wiele emocji.

Uczestniczyło w nim wiele osób, a czas spędzony razem zostanie na długo w naszej pamięci! Podziękowaliśmy gościom kwiatkami, a sami wróciliśmy do domów z tomikami wierszy p. Wandy. To było pięknie spędzone przedpołudnie. Serdecznie Paniom dziękujemy!

Barbara Chwieduk - Sekretarz Klubu Nauczycielskiego „Carpe Diem” w Bolesławcu