Tradycją Szkoły Podstawowej w Ocicach stał się już apel z okazji Dnia Ziemi. W tym roku szkolnym odbył się 20 kwietnia.

 

Rok ten jest dla naszej szkoły szczególny gdyż nawiązaliśmy współpracę z Krakowską Fundacją Partnerstwa dla Środowiska i zgłosiliśmy się do programu „Szkoły dla Ekorozwoju”. W ramach programu szkoła postanowiła ubiegać się o przyznanie certyfikatu I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej – LCAE. Aby ubiegać się o certyfikat prowadzimy działania na rzecz ekorozwoju zgodnie z metodą 7 kroków Eco-Schools.

Podjęliśmy już wiele działań, między innymi: przeprowadziliśmy audyt początkowy szkoły, zdobyliśmy certyfikat za udział w programie „Wybieram wodę”, opracowaliśmy Kodeks Ekologiczny, będziemy organizować festyn rodzinny pod hasłem „ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO I WOLNY CZAS SPĘDZAM  NA SPORTOWO”, planujemy akcję zbiórki elektrośmieci, którą ogłosimy w czerwcu.

Jednym z działań w ramach ubiegania się o certyfikat było również przeprowadzenie apelu z okazji Dnia Ziemi. Rozpoczął się on występem zespołu wokalnego z klasy 5. Dzieci pięknie zaśpiewały piosenkę pt.: „Jesteśmy dziećmi Ziemi”. Zespół zaprezentował się jeszcze trzykrotnie, wykonując piosenki ekologiczne i turystyczne. Następnie prowadzące apel uczennice klasy szóstej przekonująco pokazały za pomocą prezentacji multimedialnej, w jaki sposób można ponownie wykorzystać metale, szkło, papier, opakowania z tworzyw sztucznych oraz jak przetworzyć odpady organiczne, powstające w naszych domach, a przecież świetnie nadające się na kompost, który można zastosować jako naturalny nawóz  w swoich ogródkach. Ważnym aspektem tej prezentacji była kwestia segregacji odpadów. Kolejną prezentacją multimedialną był film poruszający ważny problem segregacji i odzysku odpadów niebezpiecznych takich jak baterie. W dalszej części apelu dzieci przedstawiły kodeks ekologiczny, który opracował zespół uczniowski przy wsparciu nauczyciela przyrody. Na zakończenie  apelu  uczniowie całej szkoły zostali zaproszeni do wspólnego rozwiązywania krzyżówki ekologicznej, której hasłem było słowo „elektrośmieci”. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się we wspólne rozwiązywanie krzyżówki, a najlepszym tego dowodem był las rąk tych osób, które znały odpowiedzi na poszczególne pytania w krzyżówce i koniecznie chciały je powiedzieć do mikrofonu. Apel zakończył występ zespołu wokalnego.

Wszystkie działania ekologiczne, które podejmuje nasza szkoła charakteryzują się troską o ochronę zasobów przyrody i otaczającego nas środowiska. Jak powiedziała uczennica prowadząca apel - chcemy aby nasza miejscowość, nasz kraj i cała Ziemia były czyste, piękne, nie zatrute, tak abyśmy mogli żyć, pracować i odpoczywać z radością.

Bronisław Górecki