Wójt Gminy Bolesławiec informuje, że z dniem 31 maja 2016 roku mija termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku. 

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, nr rachunku: 29 8392 0004 2600 2017 2000 0010.

Informację w sprawie wysokości opłaty można uzyskać w Urzędzie Gminy  Bolesławiec, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami. pokój nr 7 (parter), tel.075 732 32-21 wew. 116.

Podstawa prawna: art. 111 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).

Irena Greszczyszyn