OSTRZEŻENIE Nr 36 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo dolnoœląskie
Ważnośœć: od godz. 03:00 dnia 21.04.2016 do godz. 07:00 dnia 21.04.2016
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury minimalnej do -1°C, a przy gruncie do -3°C. 
W kotlinach górskich spadki temperatury mogą osiągnąć -4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.