11 kwietnia podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Gmina Bolesławiec jest jedną z 10 gmin, biorących udział w tym zadaniu.

Gmina Bolesławiec początkowo wnioskowała o stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej, jednak projekt rozrósł się dodatkowo o e-usługi oraz elektroniczny obieg dokumentów. Dla każdego mieszkańca gminy oznacza to, że po wdrożeniu projektu będzie mógł skorzystać z całego pakietu e-usług.

W praktyce ograniczy to wizyty w urzędzie, ponieważ złożenie wniosku, sprawdzenie obowiązujących opłat czy śledzenie postępu załatwianych w urzędzie spraw, monitorować można będzie na bieżąco bez wychodzenia z domu. Poza tym mieszkańcy będą mogli skorzystać z takich aplikacji jak e-konsultacje czy e-cmentarze.   

Projekt obejmuje nie tylko wdrożenie wymienionych usług, ale także zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania.

Umowę partnerstwa poza Gminą Bolesławiec podpisali Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina  Warta Bolesławiecka, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zagrodno, Gmina Sulików oraz Gmina Miejska Bolesławiec.

Planowany ogólny koszt realizacji projektu dla wszystkich gmin wynosi 15 668 635,97 zł. Planowana kwota dofinansowania w ramach programu wynosi 13 318 340,57 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Planowana kwota udziału własnego stron umowy wynosi 2 350 295,40 zł, co stanowi 15 % kosztów kwalifikowanych. Gmina Bolesławiec wnioskuje o 2 040 723,69 zł.

Łukasz Zwolski