OSTRZEŻENIE Nr 34 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo dolnoœląskie - subregion wałbrzyski
Ważnośœć: od godz. 20:00 dnia 08.04.2016 do godz. 20:00 dnia 09.04.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokośœć opadów od 20 mm do 35 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.