OSTRZEŻENIE Nr 32 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady œśniegu/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnoœść: od godz. 01:00 dnia 15.03.2016 do godz. 11:00 dnia 15.03.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śœniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy œśnieżnej od 7 cm do 10 cm, miejscami do 15 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.