Adres: Kraśnik Dolny 45, 59-700 Bolesławiec 
Tel.: 75 736 99 29
Fax: 75 736 93 36
E-mail:
WWW: www.spkrasnik.edupage.org
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego: mgr Krystyna Myszkun
Liczba uczniów: 103 osoby
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolu: 59

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym jest jedną z ośmiu placówek oświatowych Gminy Bolesławiec. Obwód szkolny obejmuje uczniów z następujących wsi: Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Nowa Wieś, Lipiany i Chościszowice.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. W budynku nr 45 znajdują się sale lekcyjne klas II- VI, sekretariat szkoły i pracownia komputerowa.
Budynek nr 47 zajmują:  „Radosne Przedszkole” - grupa 3-4latków, dwa oddziały przedszkolne 5-6latków oraz klasa I i świetlica szkolna. Częścią składową tego budynku jest sala gimnastyczna. Na terenie posesji ZSP znajdują się: bardzo dobrze wyposażony plac zabaw, dwa boiska wielofunkcyjne, bieżnia i skocznia w dal. Szkoła i przedszkole dysponują obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. W szkole działa świetlica szkolna, pełniąca funkcję opiekuńczo- wychowawczą oraz świetlica profilaktyczna, w ramach której prowadzone są zajęcia sportowe na basenie, polonistyczne, matematyczne i informatyczne.

Kadra pedagogiczna jest w pełni wykwalifikowana. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie  z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Placówka zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w niej bezpieczne warunki funkcjonowania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym.jpeg