Kontakt z Urzędem Gminy Bolesławiec:

ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5 (parter)

  • Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Stefan Łucki, tel. (75) 7323221 wew. 121

,

  • ​Pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Irena Chmiel, tel. (75) 7323221 wew. 112

Kontakt z firmą odbierającą odpady komunalne:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor
tel. (76) 870 30 26
fax (76) 870 00 07
e-mail:

Dział Obsługi Klienta
tel./fax (76) 870 30 45
e-mail:

NIP: 6950001773       
REGON: 390044713       
Numer KRS: 0000019263
(SR dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS)       
kapitał zakładowy: 500 000,00 zł