• węgiel_brunatny.jpeg

  Zakaz palenia węglem złej jakości

  Do rozpoczęcia sezonu grzewczego pozostało jeszcze trochę czasu, ale już zaczynamy zastanawiać się nad zakupem opału na zimę. Warto zatem przyjrzeć się obecnym regulacjom prawnym, aby za chwilę nie okazało się, że opał, który został przez nas zakupiony nie nadaje się do ogrzewania.

  Czytaj artykuł
 • PIEC.jpeg

  Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska

  Pomiary jakości powietrza prowadzone na przestrzeni ostatnich lat przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wskazują, że na obszarze województwa dolnośląskiego występują wysokie, ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 benzo(a)piranu, arsenu i dwutlenku azotu w powietrzu. 

  Czytaj artykuł
 • PIEC.jpeg

  Walka o czyste powietrze na Dolnym Śląsku

  Pomiary jakości powietrza prowadzone na przestrzeni ostatnich lat przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wskazują, że na obszarze województwa dolnośląskiego występują wysokie poziomy stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. 

  Czytaj artykuł
 • drzewo.jpeg

  Kolejne zmiany w wycince drzew

  Kolejne nowelizacje ustawy o ochronie przyrody przynoszą nam ponownie dość poważne i skomplikowane zmiany w zasadach dotyczących wycinki drzew. Aby pomóc Państwu w odnalezieniu się w gąszczu nie do końca jasnych przepisów postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu, w wersji nieco skróconej, obejmującej zagadnienia, które przysparzają największe problemy.

  Czytaj artykuł
 • wypalanie traw.jpeg

  Nie wypalaj traw! Grozi za to mandat i cofnięcie dopłat bezpośrednich

  Nadchodzi wiosna okres, w którym świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Jednak proces wzrostu i rozwoju niektórych zwierząt, bądź roślin zostaje zaburzony... Przez kogo? Odpowiedź jest prosta – przez człowieka i proceder, jakim jest wypalanie traw.

  Czytaj artykuł
 • łubin trwały.jpeg

  Rośliny inwazyjne w ogrodnictwie

  Wiele roślin stosowanych w ogrodnictwie nie pochodzi z Polski, a nawet kontynentu europejskiego, lecz zostało sprowadzonych przez człowieka z innych części świata. Rośliny obcego pochodzenia, ze względu na walory dekoracyjne i użytkowe, mają ważne znaczenie gospodarcze, jednak niektóre mogą stanowić zagrożenie dla rodzimych zasobów przyrodniczych. Zagrożenie to wynika z faktu, że część roślin „zbiegła” z uprawy i stała się nowym składnikiem dzikiej flory lub została tam celowo nasadzona.

  Czytaj artykuł
 • osady ściekowe.jpeg

  Osady ściekowe w rolnictwie

  W Polsce zasady postępowania z osadami ściekowymi reguluje ustawa z dnia 24 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 992 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015r., poz. 257).

  Przepisy te stworzyły między innymi podstawy prawne i administracyjne do wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie.

  Czytaj artykuł
 • azbest.jpeg

  Od lipca przystępujemy do usuwania azbestu

  Pragniemy poinformować, że od lipca rozpoczyna się realizacja „Wniosków o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Bolesławiec”. Na terenie naszej gminy prace wykonywać będzie firma „EKO-MIX” Konstanty Spurek z siedzibą przy ulicy Grabiszyńskiej nr 163, 50-950 Wrocław.

  Czytaj artykuł
 • azbest.jpeg

  Dofinansowanie do usuwania azbestu

  Gmina Bolesławiec otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec” w wysokości 137 103,00 zł.

  Czytaj artykuł
 • azbest.jpeg

  Dofinansowanie do usuwania azbestu

  Wójt Gminy Bolesławiec informuje, iż w lutym br. zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec.

  Czytaj artykuł