• drzewo.jpeg

  Kolejne zmiany w wycince drzew

  Kolejne nowelizacje ustawy o ochronie przyrody przynoszą nam ponownie dość poważne i skomplikowane zmiany w zasadach dotyczących wycinki drzew. Aby pomóc Państwu w odnalezieniu się w gąszczu nie do końca jasnych przepisów postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu, w wersji nieco skróconej, obejmującej zagadnienia, które przysparzają największe problemy.

  Czytaj artykuł
 • wypalanie traw.jpeg

  Nie wypalaj traw! Grozi za to mandat i cofnięcie dopłat bezpośrednich

  Nadchodzi wiosna okres, w którym świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Jednak proces wzrostu i rozwoju niektórych zwierząt, bądź roślin zostaje zaburzony... Przez kogo? Odpowiedź jest prosta – przez człowieka i proceder, jakim jest wypalanie traw.

  Czytaj artykuł
 • łubin trwały.jpeg

  Rośliny inwazyjne w ogrodnictwie

  Wiele roślin stosowanych w ogrodnictwie nie pochodzi z Polski, a nawet kontynentu europejskiego, lecz zostało sprowadzonych przez człowieka z innych części świata. Rośliny obcego pochodzenia, ze względu na walory dekoracyjne i użytkowe, mają ważne znaczenie gospodarcze, jednak niektóre mogą stanowić zagrożenie dla rodzimych zasobów przyrodniczych. Zagrożenie to wynika z faktu, że część roślin „zbiegła” z uprawy i stała się nowym składnikiem dzikiej flory lub została tam celowo nasadzona.

  Czytaj artykuł
 • osady ściekowe.jpeg

  Osady ściekowe w rolnictwie

  W Polsce zasady postępowania z osadami ściekowymi reguluje ustawa z dnia 24 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2012r., poz. 21 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015r., poz. 257).

  Przepisy te stworzyły między innymi podstawy prawne i administracyjne do wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie.

  Czytaj artykuł
 • azbest.jpeg

  Od lipca przystępujemy do usuwania azbestu

  Pragniemy poinformować, że od lipca rozpoczyna się realizacja „Wniosków o wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Bolesławiec”. Na terenie naszej gminy prace wykonywać będzie firma „EKO-MIX” Konstanty Spurek z siedzibą przy ulicy Grabiszyńskiej nr 163, 50-950 Wrocław.

  Czytaj artykuł
 • azbest.jpeg

  Dofinansowanie do usuwania azbestu

  Gmina Bolesławiec otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec” w wysokości 137 103,00 zł.

  Czytaj artykuł
 • azbest.jpeg

  Dofinansowanie do usuwania azbestu

  Wójt Gminy Bolesławiec informuje, iż w lutym br. zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec.

  Czytaj artykuł
 • liście.jpeg

  Palenie liści jest zabronione

  Wraz z nastaniem jesieni rozpoczynają się prace porządkowe na naszych posesjach i w ogródkach, a wraz z tym do pracowników Urzędy Gminy Bolesławiec kierowane jest zapytanie „Czy można palić zgrabione liście?”. Odpowiadamy zatem na to pytanie.

  Czytaj artykuł
 • palenie odpadów.jpeg

  Nie Pal Śmieci - Palenie Szkodzi

  Zamieszczone poniżej informacje mają na celu uświadomić Państwu konsekwencje, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów w  piecach domowych, jak również na wolnym powietrzu oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszej gminie.

  Czytaj artykuł
 • bóbr.jpeg

  Kilka Słów o Bobrach

  W związku z coraz częściej nasilajacym się problemem szkód wyrządzonych przez bobry, przedstawiamy kilka słów w tym temacie.

   

  Czytaj artykuł