Ogłoszono konkursy na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu.

Informujemy, że w dniu 11 marca 2021 r. Wójt Gminy Bolesławiec ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu. Oferty mogą być składane do Urzędu Gminy Bolesławiec do dnia 8 kwietnia 2021 r.  

Szczegółowe informacje o ww. konkursach zostały umieszczone w BIP Urzędu Gminy Bolesławiec w zakładce Jednostki Organizacyjne - Gminny Zakład Obsługi Szkół - Nabory i konkursy na wolne stanowiska.

Barbara Majecka