Urząd Gminy Bolesławiec

59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A
tel. 75 732 32 21 - 23, fax 75 735 17 83
e-mail: 

Napisz do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Adres skrzynki podawczej ePUAP: /bopb5o345y/skrytka

Numery wewnętrzne:

Wójt Gminy Bolesławiec 101 Kadry, Wybory 114
Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec 101 Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 115
Skarbnik Gminy Bolesławiec 101 Działalność Gospodarcza, Gospodarka Nieruchomościami 116
Sekretarz Gminy Bolesławiec 105 Inwestycje Kubaturowe, Zamówienia Publiczne 117
Sekretariat 101 Utrzymanie Dróg Gminnych, Oświetlenie, Kanalizacja, Zarządzanie Kryzysowe, OSP 118
Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Społecznych 105 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury 119
Informatyk, Promocja 106 Planowanie Przestrzenne, Ochrona Środowiska, Gospodarowanie Gminnym Zasobem Mieszkaniowym 120
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 107 Gospodarka Odpadami Komunalnymi 121
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego 110 Obsługa Rady Gminy Bolesławiec 123
Pobór Podatku 112 Płace, Księgowość Budżetowa 124
Wymiar Podatku 113 Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych 125