1. Co muszę wiedzieć na temat wywozu odpadów?

Gmina Bolesławiec odpowiada za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, ich transport i zagospodarowanie. Sprawami administracyjnymi zajmuje się Urząd Gminy Bolesławiec a odbiorem, transportem i zagospodarowaniem PPHU „COM-D” Sp. z o.o. w  Jaworze.

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości (np. domku jednorodzinnego, mieszkania w kamienicy/bloku) położonego na terenie Gminy Bolesławiec lub mieszkasz w nieruchomości na terenie Gminy Bolesławiec i sam podpisujesz umowy na odbiór odpadów, ta informacja jest dla ciebie. Od 1.07.2013 Gmina Bolesławiec przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie. Zatem to Gmina zawiera umowy z firmami, które będą zajmować się odbiorem odpadów, a właściciele nieruchomości będą płacić Gminie stałą opłatę w formie podatku za odbiór odpadów komunalnych. Aby poprawnie wyliczyć wysokość opłaty i zgłosić ją Gminie, należy wypełnić i złożyć odpowiednią deklarację w Urzędzie lub za pomocą ePUAP. Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić.

 

1a. Czy muszę się tym zajmować?

  • jeśli jesteś właścicielem nieruchomości (mieszkania, budynku jednorodzinnego, komunalnego, spółdzielczego, wspólnotowego) masz obowiązek złożenia deklaracji  i powinieneś czytać dalej.
  • jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, w której mieszkasz, ale dotychczas to ty podpisywałeś umowę na odbiór odpadów komunalnych (np. według twojej umowy najmu to ty odpowiadasz za uregulowanie tej kwestii), obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na tobie i powinieneś czytać dalej.
  • jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, w której mieszkasz i zgodnie z umową najmu za odbiór odpadów odpowiada właściciel nieruchomości, nie musisz składać deklaracji do Gminy.


1b. Krok po kroku:

  • Wypełnij i złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości.
  • Co kwartał wpłacaj wyliczoną w deklaracji opłatę na otrzymane od  Gminy konto i segreguj odpady zgodnie z zasadami.
  • Jeśli mieszkasz w bloku/kamienicy z zarządcom, nie martw się o pojemniki odpowiednia liczba zostanie podstawiona przez Gminę Bolesławiec po konsultacji z administratorem budynku.  
  • Jeśli mieszkasz w domku jednorodzinnym komplet pojemników tj. ciemnozielony 240l na odpady zmieszane, brązowy 240l na odpady biodegradowalne, 120l żółty na plastik, 120 zielony na szkło i 120l niebieski na papier otrzymasz bezpłatnie od Gminy, musisz je tylko odebrać po złożeniu deklaracji z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  otwartego we wtorki, czwartki i soboty od 10.00 do 18.00 zlokalizowanego w miejscowości Łąka 2P (na przeciwko marketu budowlanego Mrówka).

► KROK 1. Wypełnij i złóż deklarację.
Wypełnienie deklaracji służy obliczeniu kwoty, jaką co kwartał należy zapłacić za wywóz odpadów. Jak wypełnić deklarację? Należy ją  wypełnić samodzielnie z objaśnieniami znajdującymi się na 4 stornie deklaracji. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy.

Wypełnioną i podpisaną deklarację składamy  w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, pokój nr 15 (sekretariat).

► KROK 2. Opłaty i segregacja odpadów.
Opłatę, którą wyliczyliśmy w deklaracji, uiszczamy co kwartał na indywidualny rachunek otrzymany od Gminy. Płatność za odbiór odpadów następuje z dołu za kwartał, do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, czyli:

1. Opłatę za styczeń, luty i marzec należy wnieść do dnia 15 marca.

2. Opłatę za kwiecień, maj i czerwiec należy wnieść do dnia 15 maja.

3. Opłatę za lipiec, sierpień i wrzesień należy wnieść do dnia 15 września.

4. Opłatę za październik, listopad i grudzień należy wnieść do dnia 15 listopada.

Opłata za gospodarkę odpadami w 2020 roku wynosi:

  • 16 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregowania odpadów
  • 32 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbierania odpadów nieselektywnie

► KROK 3. Odbiór pojemników.
Pojemniki można odebrać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  otwartego we wtorki, czwartki i soboty od 10.00 do 18.00 zlokalizowanego w miejscowości Łąka 2P (naprzeciwko marketu budowlanego Mrówka).

2. Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla każdej miejscowości w roku 2020.

3. Pobierz deklarację.

PDFWZÓR WYPEŁNIENIA DEKLARACJI.pdf

  • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec NR IV/14/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

PDFURGB_IV-14-19.pdf