• Trzecie posiedzenie IV kadencji Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr", 27 września 2019 r., godzina 1000
  • Drugie posiedzenie IV kadencji Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr", 30 maja 2019 r., godzina 1000