Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Numery porządkowe nieruchomości (budynków)”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż: 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesławiec z siedzibą w Urzędzie Gminy Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  4. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
  • ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.