Informujemy, że w dniach 7 - 9 czerwca 2016 roku na terenie całego kraju prowadzone będa ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w których wezmą udział Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.

W całym województwie zawyją syreny we wtorek między godz. 11.30 a 13. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania na wypadek naruszenia przestrzeni powietrznej kraju.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Jego odwołanie nastąpi poprzez trzyminutowy dźwięk ciągły. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczeń „RENEGADE – SAREX 16/I”.